ชื่อ : นายตริน สมิเปรม (ตริน)
เกิด : 18 กรกฏาคม พศ.2534
การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะ ศึกษาศ่าสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขา พลศึกษาและสุขศึกษา
คติ : ขยัน อดทน ฝึกฝน การปรับตัว

.jpg _สิงคโปร์.jpg _พละ.jpg

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน
ความเคลื่อไหวการแข่งขันวอลเลย์บอล ทีมชาติไทย
FIVB World Grand Prix

ภารกิจที่ 4 คู่มือการใช้ wikispaces


ภารกิจที่ 8 แบบประเมินนวัตกรรม

...ฟังเล่นๆ...^^

ไกล - Musketeers